ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (οι «Όροι Χρήσης»)

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχεται προς ενημέρωση και για την ψυχαγωγία σας, και ελπίζουμε ότι απολαμβάνετε τη χρήση της. Παρακαλούμε περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα και χρησιμοποιήστε τις ποικίλες λειτουργίες της, αλλά παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς υπόκειται στους παρακάτω Όρους Χρήσης. Η χρήση από εσάς αυτής της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών (όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω) αποδεικνύει ότι συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης.

ΕΑΝ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Θα δείτε ότι έχουμε συμπεριλάβει σύντομη περίληψη των όρων στην αρχή ορισμένων άρθρων. Η περίληψη αυτή δεν υποκαθιστά την ανάγνωση των άρθρων στο σύνολό τους. Είναι μόνο για τη διευκόλυνσή σας και δεν παράγουν κανένα έννομο ή συμβατικό αποτέλεσμα.

 1. Κυριότητα, Λειτουργία και Συμφωνία Δέσμευσης από τους παρόντες Όρους Χρήσης

  Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει στον Όμιλο εταιρειών Unilever και τις μάρκες προϊόντων τους (εφεξής «Unilever», «εμείς» και «μας»).

  Η χρήση από εσάς, είτε ατομικά είτε εκ μέρους κάποιας εταιρείας, αυτής της ιστοσελίδας και οποιασδήποτε εφαρμογής, λογισμικού, δεδομένων, προϊόντων, διαγωνισμών, κληρώσεων και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών σας παρέχονται στην, από ή μέσω της ιστοσελίδας από την Unilever (εφεξής καλούμενες συλλογικά ως οι «Υπηρεσίες») υπόκειται στους όρους νομικής σύμβασης μεταξύ υμών και της Unilever. Η εν λόγω νομική σύμβαση αποτελείται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και:

  1. την Πολιτική Εχεμύθειας και
  2. τη Νομική Ανακοίνωση (καλούμενες συλλογικά ως οι «Πολιτικές της Unilever» ).

  Στο βαθμό που υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των Όρων Χρήσης και οποιασδήποτε άλλης Πολιτικής της Unilever, υπερισχύουν οι Όροι Χρήσης. Στο βαθμό που υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των Όρων Χρήσης στην αγγλική γλώσσα και σε οποιαδήποτε μεταφρασμένη έκδοση, υπερισχύουν οι Όροι Χρήσης στην αγγλική γλώσσα.

  Συμφωνείτε ότι μπορούμε να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά διαστήματα ενημερώνοντας αυτή την ανάρτηση και ότι οι εν λόγω αλλαγές ή η αναθεώρηση θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τον παρόντα τόπο κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα προκειμένου να είστε ενήμεροι για τους τρέχοντες Όρους Χρήσης. Η χρήση από εσάς της ιστοσελίδας επιβεβαιώνει την εκ μέρους σας συνεχή αποδοχή των Όρων Χρήσης που θα ισχύουν εκείνη τη φορά.

 2. Συμμετοχή και Πρόσβαση

  Η πρόσβαση σε συγκεκριμένα τμήματα της ιστοσελίδας και/ή συγκεκριμένες Υπηρεσίες μπορεί να περιορίζεται σε εγγεγραμμένους χρήστες. Δείτε την ενότητα Εγγραφή παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, θα προσδιορίζουμε με σαφήνεια εκείνα τα τμήματα της ιστοσελίδας ή εκείνες τις Υπηρεσίες όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη και τους όρους χρήσης που θα ισχύουν.

  Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και η Unilever διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή ορισμένων τμημάτων αυτής κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια χωρίς να σας ενημερώνει σχετικά. Δε φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή και για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα.

  Υποκείμενοι στην εφαρμοστέα νομοθεσία, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστέλλουμε ή να διακόπτουμε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και/ή τις Υπηρεσίες χωρίς ειδοποίηση λόγω μη συμμόρφωσης με τους Όρους Χρήσης ή τις Πολιτικές της Unilever, παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή

  οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία (συμπεριλαμβανομένης της επανειλημμένης τέλεσης πταισμάτων). Η απόφαση διακοπής της πρόσβασης κάποιου προσώπου στην ιστοσελίδα ή στις Υπηρεσίες θα είναι οριστική και δεσμευτική.

 3. Χρήση της ιστοσελίδας

  Απαγορεύεται η αντιγραφή, η παρακολούθηση ή η πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας με χρήση αυτοματοποιημένων μηχανισμών ή διαδικασιών όπως ρομπότ ή ρομπότ τύπου spider.

  Απαγορεύεται η απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας με επίθεση σε σύστημα πληροφοριών (hacking) ή με οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο τρόπο. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας για μη νόμιμο σκοπό ή μη νόμιμους σκοπούς.

 4. Εγγραφή

  Εάν προσκληθείτε να εγγραφείτε, η Unilever θα ζητήσει από εσάς να παρέχετε προσωπικά σας στοιχεία όπως το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησής σας και/ή το φύλο σας κλπ. Τα στοιχεία που παρέχετε πρέπει να είναι αληθή και δεν πρέπει να υποδύεστε άλλο πρόσωπο.

  Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλέξετε όνομα χρήστη και κωδικό. Φέρετε την ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που θα λάβει χώρα υπό το δικό σας όνομα χρήστη, καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη του κωδικού σας. Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του όνομα χρήστη και του κωδικού σας, οφείλετε να ενημερώσετε τη Unilever αμέσως.

  Συμφωνείτε ότι θα παρέχετε ακριβείς και πλήρεις

  πληροφορίες κατά την εγγραφή σας και κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών και ότι θα ενημερώνετε τα εν λόγω στοιχεία. Συμφωνείτε στην αποθήκευση και χρήση των στοιχείων σας από τη Unilever αποκλειστικά για τους σκοπούς που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

 5. Ιδιωτικότητα

  Η Unilever λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητά σας, ενώ θα χρησιμοποιήσουμε και θα προστατεύσουμε

  οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία παρέχετε σε αυτή την ιστοσελίδα σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικότητας μας. Με τη χρήση των Υπηρεσιών συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικότητας που αναφέρεται ανωτέρω.

 6. Κυριότητα και Χρήση του Υλικού Ιστοσελίδας, των Προϊόντων και των Υπηρεσιών

  Εξαιρουμένων των Αναρτήσεων Χρηστών, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην Unilever ή η Unilever έχει αποκτήσει από τρίτους έγκυρο δικαίωμα χρήσης υλικού στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, όλα τα σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, οι γραφικές παραστάσεις και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην Unilever ή η Unilever έχει έγκυρο δικαίωμα χρήσης τους. Εάν δεν υπάρχει ρητή σχετική δήλωση, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση (upload), ανάρτηση, μετάδοση και διανομή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός από την περίπτωση που φορτώσετε (download) ένα αντίγραφο του υλικού σε έναν υπολογιστή για προσωπική σας, μη εμπορική, οικιακή χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρήσετε άθικτη οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα σήματα και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα κυριότητας επί του υλικού. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή χρήση του υλικού για οποιοδήποτε άλλο σκοπό συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων κυριότητας της Unilever. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου υλικού σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή δίκτυο υπολογιστών χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Unilever. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, γραφικών παραστάσεων και λογοτύπων με τρόπο διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή εγγράφως από την Unilever.

  Εάν φορτώσετε (κατεβάσετε) από την παρούσα ιστοσελίδα λογισμικό ή άλλο ψηφιακό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών («Προϊόντα»), θα σας παραχωρηθεί άδεια χρήσης από την Unilever για τα Προϊόντα και όλα τα αρχεία, οι εικόνες και τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτά, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν είστε κύριος των Προϊόντων Unilever που έχετε φορτώσει και ότι η Unilever δε μεταβιβάζει σε εσάς την κυριότητα των Προϊόντων. Η Unilever διατηρεί την πλήρη κυριότητα επί των Προϊόντων που έχετε φορτώσει και όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτά. Απαγορεύεται η αναδιανομή, πώληση, ανακατασκευή πηγαίου κώδικα (decompiling), ανάστροφη μηχανίκευση (reverse engineering), αποσυναρμολόγηση (dissassemble) ή άλλου είδους μετατροπή των Προϊόντων σε αναγνώσιμη από τον άνθρωπο μορφή. Εσείς (και όχι η Unilever)

  αναλαμβάνετε όλες τις δαπάνες συντήρησης, επισκευής ή επιδιόρθωσης που ενδεχομένως είναι απαραίτητες για τον υπολογιστή και το λογισμικό σας συνεπεία ιού, επιβλαβών συστατικών, σφαλμάτων και οποιωνδήποτε άλλων προβλημάτων τυχόν έχετε επειδή επισκεφθήκατε την παρούσα ιστοσελίδα.

 7. Αναρτήσεις Χρηστών

  Υποβολή Περιεχομένου

  Ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας ενδεχομένως σας προσκαλέσουν ή σας δώσουν τη δυνατότητα να αναρτήσετε, μεταφορτώσετε, ενσωματώσετε, επιδείξετε ή να μεταδώσετε με οποιοδήποτε τρόπο κείμενο, μηνύματα, φωτογραφίες, video, ηχητικές εγγραφές, μουσική (συμπεριλαμβανομένων των στίχων), γραφικές παραστάσεις, σχέδια, προτάσεις, ιδέες (συμπεριλαμβανομένων ιδεών σχετικών με προϊόντα και διαφήμιση), το όνομά σας και ονόματα τρίτων προσώπων, απεικονίσεις, φωνές, ονόματα χρηστών, ερμηνείες και άλλα στοιχεία τα οποία σας ανήκουν ή έχουν δημιουργηθεί από εσάς (συλλογικά αναφερόμενα ως οι «Αναρτήσεις Χρηστών»).

  Η UNILEVER ΘΑ ΘΕΩΡΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΩΣ ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ.

  Δικαιώματα αναφορικά με την υποβολή περιεχομένου

  Εγγυάστε και δηλώνετε ότι έχετε (και θα εξακολουθείτε να έχετε κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς) όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, εξουσιοδοτήσεις, συγκαταθέσεις και άδειες που απαιτούνται προκειμένου η Unilever, οι εταιρείες του Ομίλου Unilever και/ή οι παροχείς περιεχομένου να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις Αναρτήσεις Χρήστη που έχετε υποβάλει για τους σκοπούς που προβλέπονται από την ιστοσελίδα και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

  Εγγυάστε και δηλώνετε περαιτέρω ότι έχετε τη συναίνεση, βεβαίωση και/ή άδεια κάθε προσώπου δυνάμενου να αναγνωρισθεί στις Αναρτήσεις Χρήστη σας για να χρησιμοποιήσετε το όνομά του, το όνομα χρήστη του ή την απεικόνιση αυτού κατά τον τρόπου που προβλέπεται από την Ιστοσελίδα και τα Προϊόντα, τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε υλικό που βρίσκεται ή διατίθεται στην Ιστοσελίδα.

  Χαρακτήρας του υποβληθέντος περιεχομένου

  Συμφωνείτε και εγγυάστε, όσον αφορά τις Αναρτήσεις Χρήστη, ότι:

  1. δε θα υποβάλετε καμία Ανάρτηση Χρήστη η οποία υπόκειται σε οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου προσώπου που αφορά, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό:

   1. δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας ή συμβατικό δικαίωμα,
   2. το δικαίωμα ιδιωτικότητας ή δημοσιότητας ή
   3. εμπιστευτικές πληροφορίες

   εκτός εάν είστε δικαιούχος των εν λόγω δικαιωμάτων ή έχετε άδεια από το(ους) νόμιμο(ους) δικαιούχο(ους) να υποβάλετε την Ανάρτηση Χρήστη και να εκχωρήσετε τα δικαιώματα που περιέχονται σε αυτή,

  2. οι Αναρτήσεις Χρήστη και η χρήση αυτών όπως επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο,
  3. δε θα υποβάλετε Αναρτήσεις Χρήστη τις οποίες είναι παράνομο να κατέχετε στο κράτος κατοικίας σας ή θα ήταν παράνομο για τη Unilever να τις χρησιμοποιεί ή να τις κατέχει σε σχέση με την παροχή των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών και
  4. ότι δε θα υποβάλετε Ανάρτηση Χρήστη η οποία:

   1. είναι παράνομη ή ενθαρρύνει ή ανέχεται παράνομες πράξεις ή συζήτηση σχετικά με παράνομες πράξεις αποσκοπώντας στην τέλεσή τους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της εμπορίας ναρκωτικών ουσιών, χρήσης ναρκωτικών ουσιών, παιδικής πορνογραφίας, σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης, ανεπιθύμητης παρακολούθησης (stalking), κλοπής, απάτης ή συνομωσίας με σκοπό τη διάπραξη αξιόποινης πράξης.
   2. συνιστά δυσφήμιση, απειλή, είναι καταχρηστική, ή συνιστά παρενόχληση ή παραβίαση της ιδιωτικότητας.
   3. εισάγει διακρίσεις ή προκαταλήψεις βάσει φύλου, χρώματος, θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, αναπηρίας ή οποιουδήποτε άλλου είδους,
   4. είναι αναίσχυντη, πορνογραφική ή σεξουαλικού χαρακτήρα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,
   5. είναι επικίνδυνη, ανεύθυνη ή αντικοινωνική ή ενθαρρύνει ή ανέχεται επικίνδυνη, ανεύθυνη ή αντικοινωνική συμπεριφορά,
   6. περιέχει ιό, κατασκοπευτικό λογισμικό (spyware) ή παρεμποδίζει ή διακόπτει τη λειτουργία ή προκαλεί βλάβη στην ιστοσελίδα, τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο δίκτυο ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές συστατικό, ή παρεμποδίζει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο άλλα πρόσωπα από το να χρησιμοποιήσουν ή να εκμεταλλευθούν τα ανωτέρω και
   7. περιέχει οποιαδήποτε διαφήμιση, παρακίνηση, αλυσιδωτή επιστολή (chain letter), σύστημα πυραμίδας, επενδυτική ευκαιρία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εμπορικής επικοινωνίας η οποία δεν έχει ζητηθεί.Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη για τις Αναρτήσεις Χρήστη που υποβάλλετε και τις συνέπειες της υποβολής ή δημοσίευσής τους.

    Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε στοιχεία που αποτελούν το αντικείμενο εκδοθέντος διπλώματος ευρεσιτεχνίας, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον Τομέα Καινοτομίας στην ιστοσελίδα της Unilever:

    www.unilever.com/innovation/collaborating/workingwithus/index.aspx.

    Αυτός είναι ο κατάλληλος χώρος συζήτησης για τεχνικά προϊόντα και ιδέες τεχνολογίας που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις μάρκες μας. Εάν η Ανάρτηση Χρήστη σας αφορά το θέμα εκκρεμούς ή εκδοθέντος διπλώματος ευρεσιτεχνίας, παρακαλούμε ενημερώστε σχετικά την Unilever.

    H Unilever και οι αναρτήσεις σας

  5. Η Unilever δεν υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ανάρτηση Χρήστη σας με οποιονδήποτε τρόπο ούτε υποχρεούται να αναφέρει τους λόγους απόρριψης της Ανάρτησης Χρήστη σας ή να προσδιορίσει δραστηριότητές της που σχετίζονται με την Ανάρτηση Χρήστη σας με οποιονδήποτε τρόπο.
  6. Η Unilever δεν υποχρεούται να σας αποζημιώσει για οποιαδήποτε χρήση της Ανάρτησης Χρήστη που έχετε υποβάλει όπως προβλέπεται από την ιστοσελίδα και αυτούς τους Όρους Χρήσης.
  7. Η Unilever δύναται να χρησιμοποιήσει το όνομά σας για να αποδοθεί σε εσάς η Ανάρτηση Χρήστη σας (παρότι δεν έχει σχετική υποχρέωση).
  8. Επιπροσθέτως, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι κατά τη χρήση της ιστοσελίδας ενδέχεται να εκτεθείτε σε Αναρτήσεις Χρηστών οι οποίες έχουν υποβληθεί και/ή αναρτηθεί από άλλους χρήστες. Η Unilever δε φέρει καμία ευθύνη για τις Αναρτήσεις Χρηστών και δεν εγγυάται την ακρίβεια, ακεραιότητα, ποιότητα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των ή σχετικά με τις Αναρτήσεις Χρηστών. Επιπλέον, η Unilever δε δύναται να βεβαιώσει ότι δε θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα επιβλαβείς, ανακριβείς, απατηλές, προσβλητικές, απειλητικές, παράνομες ή άλλως απαράδεκτες Αναρτήσεις Χρηστών.
  9. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ανωτέρω, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα στοιχεία, το υλικό και οι γνώμες που διατυπώνονται ή περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε Ανάρτηση Χρήστη δεν είναι απαραίτητα της Unilever ή των εταιριών με τις οποίες συνδέεται ή σχετίζεται ή των παροχέων περιεχομένου και η Unilever αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε Ανάρτηση Χρήση. Συμφωνείτε να παραιτηθείτε και με την παρούσα παραιτείστε από οποιαδήποτε έννομα ή ισοδύναμα δικαιώματα ή αξιώσεις έχετε ή ενδέχεται να έχετε κατά της Unilever σχετικά με τις Αναρτήσεις Χρηστών.
  10. Με τη μεταφόρτωση (uploading) Αναρτήσεων Χρήστη συμφωνείτε ότι αυτές θα είναι διαθέσιμες στο κοινό και συμφωνείτε ότι δε θα εγείρετε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με παραβίαση ιδιωτικότητας, παραβίαση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο ή ιδιοποίηση του δικαιώματός σας για δημοσιότητα που απορρέει από ή σε σχέση με τη χρήση των Αναρτήσεων Χρήστη σας από την Unilever σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.
  11. Χωρίς να θίγονται όλα τα άλλα δικαιώματά μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή το νόμο, η Unilever διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αρνείται την ανάρτηση, να αποκλείει ή να αφαιρεί από την ιστοσελίδα οποιαδήποτε Ανάρτηση Χρήστη παραβιάζει τους Όρους Χρήσης και/ή τις Πολιτικές της Unilever.
  12. H Unilever θα συνεργάζεται πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου, δικαστικές αποφάσεις ή κλητεύσεις που θα ζητούν ή θα διατάσσουν την Unilever να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε προσώπου υποβάλλει Αναρτήσεις Χρήστη. Στο βαθμό που έχουμε τη δυνατότητα από το νόμο, διατηρούμε το δικαίωμα να ταυτοποιούμε οποιοδήποτε χρήστη σε τρίτους και/ή να αποκαλύπτουμε οποιαδήποτε Ανάρτηση Χρήστη ή προσωπικά δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο ισχυρίζεται ότι κάποια Ανάρτηση Χρήστη παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του ή το δικαίωμά του στην ιδιωτικότητα. Μπορούμε επίσης να αποκαλύπτουμε τέτοιες πληροφορίες εάν πιστεύουμε καλόπιστα ότι μια τέτοια αποκάλυψη είναι ευλόγως απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της προσωπικής ασφάλειας της Unilever, των πελατών της ή του κοινού.
  13. Παρότι η Unilever δεν έχει καμία υποχρέωση να εξετάζει ή να ελέγχει τις Αναρτήσεις Χρηστών, διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Επιπροσθέτως, η Unilever διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί, επεξεργάζεται, να αρνείται την ανάρτηση ή να αφαιρεί οποιεσδήποτε Αναρτήσεις Χρηστών από την ιστοσελίδα, στο σύνολό τους ή μέρος τους, για οποιαδήποτε αιτία και ανεξάρτητα από το εάν υπάρχεικάποια αιτία και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση εάν το επιλέξει. Συμφωνείτε ότι η Unilever δεν υπέχει καμία υποχρέωση να χρησιμοποιεί ή να απαντά σε οποιαδήποτε Ανάρτηση Χρήστη.
 8. Κυριότητα Αναρτήσεων Χρήστη

  Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επί των Αναρτήσεων Χρήστη που υποβάλλετε, αλλά έχετε την υποχρέωση να παραχωρείτε περιορισμένα δικαιώματα στην Unilever και σε άλλους χρήστες της ιστοσελίδας.

  Σε αντάλλαγμα για τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, παραχωρείτε στην Unilever μη αποκλειστική, αμετάκλητη, παγκόσμια, απαλλαγμένη από καταβολή τελών μεταβιβάσιμη άδεια (με πλήρες δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης άδειας) χρήσης των Αναρτήσεων Χρήστη σας για οποιοδήποτε σκοπό (στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο) εις το διηνεκές και δωρεάν. Η εν λόγω άδεια θα περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, το δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής, επεξεργασίας, προσαρμογής, εκπόνησης παραγώγων έργων, συνδυασμού με άλλα έργα, θέσης σε διάθεση, συγχρονισμού, έκθεσης, δημόσιας προβολής, μετάδοσης, εκπομπής, δημοσίευσης, διανομής, περαιτέρω παραχώρησης της άδειας και διαγραφής της Ανάρτησης Χρήστη σας. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εάν είστε κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας σχετικής με την Ανάρτηση Χρήστη σας, η Unilever αναγνωρίζει ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν παραχωρούν στην Unilever οποιαδήποτε άδεια δυνάμει του εν λόγω διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

  Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που η Unilever προβεί σε επεξεργασία, τροποποίηση ή εκπόνηση παραγώγου έργου από την Ανάρτηση Χρήστη σας ή συνδυάσει την Ανάρτηση Χρήστη σας με άλλα έργα, οποιαδήποτε δικαιώματα επί των εν λόγω τροποποιήσεων ή παραγώγων έργων θα ανήκουν αποκλειστικά στην Unilever.

  Εάν η Ανάρτηση Χρήστη σας περιλαμβάνει κάποια ιδέα ή πρόταση, αναγνωρίζετε ότι η Unilever, οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου Unilever ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί εκ μέρους της/ων ενδέχεται να έχει ήδη εργαστεί ή να εργάζεται πάνω στην ίδια ή σε παρόμοια ιδέα. Με την υποβολή της ιδέας σας συμφωνείτε ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε την ιδέα (ή κάποια παρόμοια ιδέα) ανεξάρτητα από την ιδέα σας και χωρίς να έχουμε προβεί σε αναγνώρισή της.

  Με την παρούσα απαλλάσσετε αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα την Unilever και τις εταιρείες του Ομίλου Unilever από κάθε ενέργεια, αιτία, απαίτηση, ζημία, ευθύνη και αξίωση,

  απόλυτη ή ενδεχόμενη, και οποιουδήποτε χαρακτήρα, την οποία ενδεχομένως έχετε τώρα ή στο μέλλον κατά της Unilever και/ή οποιασδήποτε εταιρείας του Ομίλου Unilever όσον αφορά την Ανάρτηση Χρήστη σας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου χρήσης αυτής από την Unilever ή τις εταιρείες του Ομίλου Unilever.

 9. Άδεια σε Άλλους Χρήστες της Ιστοσελίδας

  Παραχωρείτε επίσης σε κάθε χρήστη της ιστοσελίδας μη αποκλειστική, παγκόσμια, απαλλαγμένη από την καταβολή τελών άδεια πρόσβασης στις Αναρτήσεις Χρήστη σας μέσω της

  ιστοσελίδας δωρεάν καθώς επίσης και για τη χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, εκπόνηση παραγώγων έργων, έκθεση και προβολή των εν λόγω Αναρτήσεων Χρήστη στο βαθμό που επιτρέπεται από τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και όπως προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης

 10. Συγκατάθεση

  Παραχωρείτε στην Unilever κάθε συγκατάθεση που απαιτείται σύμφωνα με τον Περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Σχεδίων και Ευρεσιτεχνιών (και όλους τους άλλους νόμους που ισχύουν τώρα ή θα ισχύουν στο μέλλον σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου) οι οποίες ενδέχεται να είναι απαραίτητες για τη χρήση των Αναρτήσεων Χρήση σας από τη Unilever, τις εταιρείες του Ομίλου Unilever και/ή τους παροχείς περιεχομένου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

  Παραιτείστε από κάθε ηθικό δικαίωμα το οποίο τυχόν έχετε σύμφωνα

  με οποιαδήποτε υφιστάμενη ή μελλοντική νομοθεσία σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σχετικά με τις Αναρτήσεις Χρήστη σας. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτρέπεται από το νόμο, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην ασκήσετε τα ηθικά σας δικαιώματα οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.

 11. Γεωγραφικό Εύρος της Ιστοσελίδας

  Η Unilever ελέγχει και λειτουργεί την παρούσα ιστοσελίδα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Unilever δεν εγγυάται ότι το υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα ή τα Προϊόντα που περιγράφονται στην ιστοσελίδα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα προς χρήση στην περιοχή σας. Όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των τοπικών νομικών νόμων που ισχύουν για

  αυτούς σχετικά με το περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας.
  Συμφωνείτε να μην παρέχετε σύνδεσμο προς την παρούσα ιστοσελίδα από ιστοσελίδα που δεν τη χειρίζεται η Unilever, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Unilever.

 12. Σύνδεσμοι προς Άλλες Ιστοσελίδες

  Για τη διευκόλυνση και την απόλαυσή σας, η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού που δεν τις χειρίζεται η Unilever. Η Unilever δεν έχει τον έλεγχο των εν λόγω ιστοσελίδων και δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητά τους. Η Unilever δεν υποστηρίζει, εγκρίνει ή χορηγεί ούτε φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στις διασυνδεόμενες ιστοσελίδες, ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό που διατίθεται στις ή από τις εν λόγω ιστοσελίδες. Η Unilever δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε διαδικτυακή εκπομπή (webcasting) ή για οποιαδήποτε άλλη μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιαδήποτε διασυνδεόμενη ιστοσελίδα. Επιπροσθέτως, η Unilever δεν είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα,

  για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια τυχόν προκληθεί ή για την οποία προβληθεί ισχυρισμός ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση από εσάς τέτοιου περιεχομένου, πληροφοριών, προϊόντων, αγαθών ή υπηρεσιών που διατίθενται σε ή μέσω τέτοιων διασυνδεόμενων ιστοσελίδων.

 13. Περιεχόμενο της Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης της Ιστοσελίδας

  Το υλικό σε αυτή την ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων των γραφικών παραστάσεων, λογισμικού, ψηφιακού περιεχομένου, προτεινόμενου ή άλλου υλικού) και οποιοδήποτε υλικό είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται «όπως είναι» και χωρίς προϋποθέσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, η Unilever αποποιείται κάθε προϋπόθεση και εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των σιωπηρών εγγυήσεων για την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, ιδιοκτησία και μη παραβίαση. Η Unilever δεν προβαίνει σε εγγυήσεις και δηλώσεις σχετικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης του υλικού στην ιστοσελίδα όσον αφορά την ορθότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία του κλπ. Το υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα ενδεχομένως περιλαμβάνει

  τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη ή να είναι ανακριβές ή να καταστεί ανακριβές λόγω εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα μετά τις αντίστοιχες ημερομηνίες. Η Unilever δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση να επαληθεύει ή να διατηρεί την ακρίβεια των εν λόγω στοιχείων.

 14. Λειτουργία της Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης της Ιστοσελίδας

  H Unilever προσπαθεί να διατηρεί την παρούσα σελίδα και τη λειτουργία της αλλά δεν είναι και δε δύναται να είναι υπεύθυνη για τα αποτελέσματα τυχόν ελαττωμάτων που τυχόν υπάρχουν στην ιστοσελίδα ή τη λειτουργία της. Όσον αφορά τη λειτουργία της ιστοσελίδας, η Unilever αποποιείται ρητώς κάθε προϋπόθεση και εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των σιωπηρών εγγυήσεων για την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, ιδιοκτησία και μη παραβίαση. Η Unilever δεν εγγυάται ότι (i) η λειτουργία της ιστοσελίδας θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρήστη, (ii) η πρόσβαση στην ιστοσελίδα θα είναι χωρίς διακοπές, έγκαιρη, ασφαλής, ελεύθερη από ιούς, “σκουλήκια” (worms), “δούρειους ίππους” (trojan horses), ελαττώματα ή σφάλματα, (iii) τα αποτελέσματα χρήσης της ιστοσελίδας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα, ή (iv) θα γίνεται διόρθωση τυχόν ελαττωμάτων. Εσείς (και όχι η Unilever) αναλαμβάνετε

  όλες τις δαπάνες για τη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση που ενδεχομένως είναι απαραίτητη για τον εξοπλισμό πληροφορικής και το λογισμικό σας λόγω ιών, επιβλαβών συστατικών, σφαλμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων προβλημάτων τυχόν έχετε επειδή επισκεφθήκατε την παρούσα ιστοσελίδα.

 15. Περιορισμός Ευθύνης

  Στο βαθμό που απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν περιορίζουμε με κανένα τρόπο την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε εξ αμελείας μας ή από δόλια ψευδή δήλωσή μας ή απόκρυψη ή από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να περιοριστεί από το εφαρμοστέο δίκαιο.

  Με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου, η Unilever, οι εταιρείες του Ομίλου Unilever, οι δικαιοπάροχοι και οι δικαιοδόχοι μας δε φέρουμε ευθύνη σε καμία περίπτωση έναντι υμών ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, θετική, αποθετική, ποινική ή άλλη ζημία, συμπεριλαμβανομένου του διαφυγόντος κέρδους, της σωματικής βλάβης (συμπεριλαμβανομένου και του θανάτου) και της περιουσιακής ζημίας η οποία τυχόν προκληθεί από (α) τη χρήση ή τη μη δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε υλικού στην ιστοσελίδα, (β) τη συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας, είτε αυτή είναι ενδοσυμβατική ή αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης της αμελείας) κλπ. Η Unilever δεν ευθύνεται ακόμη και εάν η ίδια ή εξουσιοδοτημένος της αντιπρόσωπος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων μορφών ζημίας. Οι εν λόγω μορφές ζημίας συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ζημία ή σωματική βλάβη προκληθείσα από σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, μη εκπλήρωση, καθυστέρηση στη λειτουργία ή στη διαβίβαση, βλάβη γραμμής ή ιού, “σκουληκιού”, “δούρειου ίππου” ή άλλου επιβλαβούς συστατικού.

  Η Unilever δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη η οποία τυχόν απορρέει από το περιεχόμενο οποιασδήποτε Ανάρτησης Χρήστη ή για οποιαδήποτε δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράλειψη, ψεύδος, χυδαιότητα, πορνογραφία, αισχρολογία, κίνδυνο, παρανομία, παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σφάλμα ή ανακρίβεια που τυχόν περιέχεται σε κάποια Ανάρτηση Χρήστη.

  Το εφαρμοστέο δίκαιο ενδεχομένως να μην επιτρέπει το αποκλεισμό ορισμένων εγγυήσεων ή τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για θετική ή αποθετική ζημία. Αντιστοίχως, κάποιοι από τους ανωτέρω περιορισμούς ή αποκλεισμούς ενδεχομένως να μην ισχύουν για εσάς. Ωστόσο, η συνολική ευθύνη της Unilever έναντι

  υμών για ηθική βλάβη, ζημίες και οποιαδήποτε έννομη αιτία που να απορρέει από σύμβαση, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας) ή διαφορετικά σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το ποσό (εάν υπάρχει) που έχετε καταβάλει για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

 16. Αποζημίωση

  Με την παρούσα συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, αποζημιώνετε και να προφυλάσσετε την Unilever, τις εταιρείες του Ομίλου Unilever και κάθε αντιπρόσωπο, δικαιοδόχο, διάδοχο και εκδοχέα τους από και έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, δίωξης ή νομικής ενέργειας οποιουδήποτε είδους και από κάθε ζημία, ευθύνη, δαπάνες και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικαστικών εξόδων που σχετίζονται ή απορρέουν από την εκ μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας,

  οποιαδήποτε χρήση των Αναρτήσεων Χρήστη σας όπως προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και/οποιαδήποτε παραβίαση ή εικαζόμενη παραβίαση οποιασδήποτε από τις εγγυήσεις, δηλώσεις ή συμφωνίες μας στην παρούσα.

 17. Καταγγελία

  Οι Όροι Χρήσης και οι Πολιτικές της Unilever είναι και παραμένουν σε ισχύ ώσπου να καταγγελθούν. Μπορείτε να καταγγείλετε τους παρόντες Όρους Χρήσης παύοντας τη χρήση της ιστοσελίδας και καταστρέφοντας οποιοδήποτε υλικό αποκτήσατε από την ιστοσελίδα. Μπορούμε να καταγγείλουμε τους Όρους Χρήσης και τις Πολιτικές της Unilever αμέσως, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης σας

  στην ιστοσελίδα, στην περίπτωση που παραβιάσετε ή δε συμμορφώνεστε με οποιοδήποτε ουσιώδη όρο ή διάταξη των Όρων Χρήσης. Κατόπιν της καταγγελίας οφείλετε να σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας και να καταστρέψετε όλο το υλικό που έχετε αποκτήσει από την ιστοσελίδα.

 18. Διάθεση Βοήθειας

  Η παρούσα ιστοσελίδα δύναται να παρέχει κάποιο αρχείο Βοήθειας ή άλλες οδηγίες για τη χρήση της ιστοσελίδας. Ωστόσο κατανοείτε ότι η Unilever δεν υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη για τη χρήση της ιστοσελίδας.

 19. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια

  Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά απορρέει από η σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης (ενδοσυμβατική ή αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης και της αμελείας) ή από καταστατικό ή άλλη) διέπεται από το δίκαιο της Eλλάδος. Οποιαδήποτε νομική ενέργεια, αγωγή ή δίκη η οποία απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης (ενδοσυμβατική ή αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης και της αμελείας)

  ή από το καταστατικό ή άλλως) θα φέρεται ενώπιον των Δικαστηρίων της Ελλάδος και διά της παρούσης συμφωνείτε και αναγνωρίζετε την αρμοδιότητα του ανωτέρω δικαστηρίου επί του προσώπου σας όσον αφορά οποιαδήποτε νομική ενέργεια, αγωγή ή δίκη απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης

 20. Διαχωρισμός

  Στην περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή ότι μη εφαρμόσιμη, η εν λόγω διάταξη θα θεωρηθεί ότι διαχωρίζεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και δε θα επηρεάζει το κύρος και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

 21. Μη Παραίτηση

  Η μη επιβολή εκ μέρους της Unilever της τήρησης οποιουδήποτε μέρους των παρόντων Όρων δε συνιστά σε καμία περίπτωση παραίτηση από τα δικαιώματα της Unilever σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης για παρελθοντικές ή μελλοντικές πράξεις εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου. Τυχόν αποδοχή χρηματικού ποσού από την

  Unilever ή η στήριξη οποιουδήποτε προσώπου σε πράξεις της Unilever δε θα θεωρούνται ότι συνιστούν παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης. Μόνο συγκεκριμένη, έγγραφη παραίτηση που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της Unilever δύναται να παράγει έννομα αποτελέσματα.

 22. Μη Παραγωγή Εννόμων Αποτελεσμάτων

  Οι τίτλοι των παραγράφων στους παρόντες Όρους Χρήσης υπάρχουν μόνο χάριν ευκολίας και δεν παράγουν κανένα έννομο ή συμβατικό αποτέλεσμα.

 23. Για να επιστρέψετε στην ιστοσελίδα που είχατε επισκεφθεί, πατήστε το κουμπί “πίσω” στο φυλλομετρητή ιστού σας.

  Copyright © 2015 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Back to top