Βακτήρια
bottom-left-curve


ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ZENDIUM    

ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ZENDIUM

ZENDIUM: ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Για πρώτη φορά, μία οδοντόκρεμα που περιέχει ένζυμα και πρωτεΐνες έχει αποδειχθεί πως μεταβάλλει σημαντικά το στοματικό μικροβίωμα σε επίπεδο βακτηριακών ειδών. Η χρήση της Zendium είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας κοινότητας μικροβίων με πιο ισχυρή συσχέτιση με την καλή στοματική υγεία.3*

Μικροσκόπιο-slide

Η ZENDIUM ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΠΩΣ ΠΡΟΑΓΕΙ ΕΝΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ*

Γραφική απεικόνιση πραγματικών δεδομένων για είδη βακτηρίων των οποίων ο σχετικός πληθυσμός παρουσίασε στατιστικά σημαντική μεταβολή εντός 14 εβδομάδων βουρτσίζοντας με Zendium.1
εικόνες από τρυβλίο petri
Αρχική κατάσταση
14 εβδομάδες

ΤΥΠΟΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ*

 • Σχετιζόμενα με υγεία
 • Σχετιζόμενα με παθήσεις
 • Χώρις γνωστή συσχέτιση
** Αφορά στο μικροβίωμα της στοματικής πλάκας και στο σχετικό πληθυσμό ειδών βακτηρίων με γνωστή συσχέτιση με την καλή υγεία ή τα προβλήματα των ούλων, μετά από 14 εβδομάδες βουρτσίσματος δύο φορές ημερησίως με Zendium σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση.1. Adams SE, et al. Sci Rep 2017; 7:43344

Η ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ZENDIUM ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ*

Στη μελέτη διάρκειας 14 εβδομάδων, το βούρτσισμα με Zendium αύξησε σημαντικά τα βακτήρια που σχετίζονται με την καλή υγεία και μείωσε τα βακτήρια που συσχετίζονται με τις παθήσεις, οδηγώντας σε μία μικροβιακή κοινότητα με μεγαλύτερο συσχετισμό με την καλή υγεία.3*  Καμία παρόμοια αλλαγή δεν παρατηρήθηκε με την χρήση της κοινής φθοριούχου οδοντόκρεμας σε αυτή τη μελέτη.

Μη ισορροπημένο μικροβίωμα

Η ZENDIUM ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Νέα έρευνα παρουσιάζει ότι μετά από 3 μηνών κλινική μελέτη, η υγεία των ούλων των χρηστών Zendium ήταν σημαντικά καλύτερη από των χρηστών του προϊόντος αναφοράς, και στους τρεις κλινικούς δείκτες που μετρήθηκαν.10** Επιπλέον, μέσα στο γκρουπ της Zendium, το 83% παρουσίασε βελτίωση στην υγεία των ούλων.10**

**Το πρωτόγαλα αποτελεί πηγή IgG

Προβλήματα που σχετίζονται με τα ούλα

Η ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ZENDIUM
ΕΙΝΑΙ ΗΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΜΑ

Η Zendium έχει μία ειδικά σχεδιασμένη σύνθεση χωρίς λαουρυλοθειϊκό νάτριο (SLS – Sodium Lauryl Sulphate). Αντί αυτού, ως
αφριστικό παράγοντα περιέχει στεαρυλικό αιθοξυλεστέρα (stearylethoxylate), που σέβεται τους ευαίσθητους μαλακούς ιστούς της στοματικής κοιλότητας, βοηθώντας στην προστασία της ακεραιότητας του επιθηλίου8,9. Για αυτόν τον λόγο είναι κατάλληλη για ασθενείς με ευαίσθητο
στοματικό βλεννογόνο, συμπεριλαμβανομένων όσων
πάσχουν από αφθώδη έλκη.

Zendium στόμα

* Αφορά στο μικροβίωμα της στοματικής πλάκας και στο σχετικό πληθυσμό ειδών βακτηρίων με γνωστή συσχέτιση με την καλή υγεία ή τα προβλήματα των ούλων, μετά από 14 εβδομάδες βουρτσίσματος δύο φορές ημερησίως με Zendium σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση.

** Αποτελέσματα μελέτης για την υγεία των ούλων (UK, 2017) σε 113 συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν Zendium (συνολικό δείγμα = 229) και σε μέτρηση της υγείας των ούλων, βάσει του προσαρμοσμένου Ουλικού Δείκτη (Lobene) μετά από 13 εβδομάδες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

 1. van ‘t Hof W, et al. Monogr Oral Sci 2014; 24:40–51;
 2. Amerongen AV & Veerman EC. Oral Dis 2002; 8:12-22;
 3. Adams SE, et al. Sci Rep 2017; 7:43344
 4. Lenander-Lumikari M, et al. J Dent Res 1992; 71:484-490;
 5. Δεδομένα αρχείου της Unilever;
 6. Berlutti F, et al. BioMetals 2004; 17:271-278;
 7. Lenander-Lumikari M & Loimaranta V. Adv Dent Res 2000; 14:40-47;
 8. Δεδομένα αρχείου της Unilever
 9. Arenhold-Bindslev D, et al. ATLA 1992; 20:28-38.
 10. Έγινε αποδεκτό για παρουσίαση στο IADR CED NOF Vienna, 2017. “A toothpaste containing enzymes and proteins improves gingival health”
Back to top