Επιστημονική απεικόνιση ενός μορίου
bottom-left-curve

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ 
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΗ  

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Εκτός του ότι διατηρεί καθαρό και υγρό
ολόκληρο το στόμα, ο ο σίελος παρέχει
και πολύπλευρη προστασία,
δημιουργώντας ένα φυσικό αμυντικό
σύστημα στο στόμα. Περιέχει διάφορα
προστατευτικά συστατικά,
συμπεριλαμβανομένων ζωτικών ενζύμων
και πρωτεϊνών, που βοηθούν στη
διατήρηση της υγιούς στοματικής
μικροχλωρίδας.2,6 Στον σίελο, τα ένζυμα
μπορούν να λειτουργήσουν αλυσιδωτά
καταλύοντας τον φυσικό σχηματισμό
υποθειοκυανίτη, μέσω του υπεροξειδίου
του υδρογόνου. Ο υποθειοκυανίτης είναι
ένα βασικό αντιμικροβιακό συστατικό στο
στόμα.6 Τα επίπεδα υπεροξειδίου του
υδρογόνου που υπάρχουν φυσικά στο
στόμα είναι συχνά πολύ χαμηλά για να
ενεργοποιήσουν την ενζυμική αντίδραση.7

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΖΥΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΗΣ ZENDIUM

Το τριπλό σύστημα ενζύμων της Zendium
με την αμυλογλυκοσιδάση, τη
γλυκοζοξειδάση και τη
γαλακτοϋπεροξειδάση μπορεί να
οδηγήσει στον σχηματισμό υπεροξειδίου
του υδρογόνου, το οποίο τελικά βοηθά
στην παραγωγή υποθειοκυανίτη.3,10 Η
Zendium περιέχει άλλα τρία συστατικά
που υπάρχουν φυσικά στον σίελο, τα
οποία αναστέλλουν την ανάπτυξη
βακτηρίων. Η λυσοζύμη, η λακτοφερίνη
και το πρωτόγαλα ως πηγή της IgG, μιας
ανοσοσφαιρίνης, συνεργάζονται
αρμονικά με το σύστημα
γαλακτοϋπεροξειδάσης για την ενίσχυση
της φυσικής άμυνας του στόματος.3,4,6

Η ZENDIUM ΕΙΝΑΙ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ

Σε κλινική μελέτη, τα επίπεδα
υπεροξειδίου του υδρογόνου στον σίελο
ήταν σημαντικά υψηλότερα μετά το
βούρτσισμα με τη Zendium, σε σύγκριση
με μια απλή φθοριούχο οδοντόκρεμα
(P = 0,007).10 Το υπεροξείδιο του
υδρογόνου είναι συστατικό κλειδί του
συστήματος ενζυμικών αντιδράσεων της
γαλακτοϋπεροξειδάσης για την
παραγωγή υποθειοκυανίτη. 3,7

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ

Η ειδική σχεδιασμένη σύνθεση της
Zendium είναι κατάλληλη για εκείνους με
ευαίσθητο στοματικό βλεννογόνο. Μια
δημοσιευμένη μελέτη, η οποία συγκρίνει
τη Zendium με άλλες οδοντόκρεμες,
επιβεβαιώνει ότι η Zendium μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από άτομα που
εμφανίζουν συχνά αφθώδη έλκη.13

Υγιές στόμα - Μια γυναίκα που χαμογελά

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

  1. Pedersen AML. Saliva. 2007.
  2. Amerongen A & Veerman E. Saliva – the defender of the oral cavity. Oral Dis 2002;8:12–22.
  3. Lenander-Lumikari M, et al. Lysozyme enhances the inhibitory effects of the peroxidase system on glucose metabolism of Streptococcus mutans.
   J Dent Res 1992;71:484–490.
  4. Berlutti F, et al. Both lactoferrin and iron influence aggregation and biofilm formation in Streptococcus mutans. BioMetals 2004;17:271–278.
  5. Frenkel E & Ribbeck K. Salivary mucins protect surfaces from colonization by cariogenic bacteria. Appl Environ Microbiol 2014; epub ahead of print.
  6. Van’t Hof W, et al. Antimicrobial defence systems in saliva. Monogr Oral Sci 2014;24:40–51.
  7. Midda M & Cooksey M. Clinical uses of an enzyme-containing dentrifice. J Clin Perio 1986;13:950–956.
  8. Hayes ML. A lactate oxidase-salivary peroxidase-thiocyanate antibacterial enzyme system. Microbiol Ecol Health Dis 1996;9:321–328.
  9. Rosema NAM, et al. Dentifrice with colostrum and the treatment of plaque and gingivitis. IADR 2007, Thessaloniki, Greece. Poster.
  10. Στοιχεία από το αρχείο της Unilever.
  11. Στοιχεία από το αρχείο της Unilever.
  12. Arenholdt-Bindslev D et al. Toxicity of sodium dodecyl sulphate and other detergents in cultures of human oral mucose epithelium.
   ATLA 1992;20:28–38.
  13. Barkvoll P. A possible oral health effect of colostrum containing dentifrices. J Dent Res 2005;84(Spec Iss B):505.